It's on! (200x)

Full Version: Twilight Imperium
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
I'm the proud owner of a brand new box of Twilight Imperium, 4th edition.

It's short notice, but anybody interested in giving her a spin this Saturday, 6-1?
yeah im in!
Idd tikkie kort dag voor mij. Maar ik doe graag mee als we voor een weekend in de buurt een datum proberen te prikken Smile
I'm in. Reading the rules right now Smile
Nog meer? Drie spelers is net niet leuk, liever vier of vijf. Eventual iets uitstellen voor Jelte kan.
Cool! Denk helaas niet dat ik het in mijn schema kan passen komende maanden. Misschien een keer in de zomer.
Whoooaa, we hebben zelfs 2 games kunnen spelen in maar 12 uur
En dat met eet-pauzes erbij.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Iedereen die wil, laat maar horen welke data je kan in jan/feb. Dan prikken we een dag dat de meeste kunnen.
aangenomen dat we op het weekend mikken, za 27 jan kan ik wel.
Misschien is januari iets te vroeg voor de meesten. Hoe zit het met februari?
i could do 27-01! my feb.'s also wide open atm Smile
* alle zaterdagen, behalve 10 februari
* Om de zondag. Afvallers: vandaag, 28 jan, 11 feb, 25 feb.

Voor de rest kan ik. Eerder weten is beter.
Ik heb ook nog een collega die graag meedoet
That makes 5. Smile
Reference URL's