It's on! (200x)

Full Version: Leuke oude games
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik heb voor mijn verjaardag destijds fire emblem: Radiant Dawn gekregen en vond die super vet.

Ik heb nu een torrent gevonden met fire emblem 1-12 in goede kwaliteit er allemaal in Smile

Dus ik dacht: Ik share hem even Grin
Het is een strategy game te vergelijken met Shining Force ect.

Link Torrent:
http://tpb.pirateparty.org.uk/torrent/6993867
Grin
Reference URL's