It's on! (200x)

Full Version: Understanding the Euro Crisis
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
George Soros explains the Euro-troubles, including the solution:
Here.

Wordy, but worth it. He is talking about Germany, but we (+ Finland and Austria) are in the same situation, effectively. We're Germany Junior.

It's sad; Euroscepticism is the lazy, uninformed stance. If you can manage to read the article, that is a good step in the right direction. If you can manage to get a lazy Eurosceptic to read it, much the better.
Interesting, heb je ook iets in het nederlands?
Wat is er mis met Anglieski, dan?
To get lazy eurosceptics to read it, I suppose. Smile
Speciaal voor Mel.
Hier!
Goed stukje. Wel heavy, maar ik denk dat Soros wel een paar goede punten heeft. Ik ben bang dat hij gelijk krijgt met het feit dat de Duitse en dus ook Nederlandse achterban niet mee te krijgen is aangezien het onderwerp veel te ingewikkeld is voor de politici, laat staan voor het volk wat deze politici moet kiezen.

Ik denk dat zijn doemscenario een stuk realistischer is dan zijn oplossingen...
Reference URL's