It's on! (200x)

Full Version: Diplomacy 2011-06-05
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zojuist besloten:
Zondag 05 juni (Mark, Mel, Sabrina, Arik: off-week) Diplomacy bij Floor en Geert. (14:00 - 21:00, met eten.)
Kandidaten:
Floor, Geert, Jelle, Jochem, Ot. We hebben dus nog minstens 2, liefst 3 spelers nodig! Als er 8 man zijn, doe ik wel vrijwilliger spelen om te GM'en (en in te vallen als er iemand weg moet).

Come one, come all! Als er 10+ ge
Reference URL's