It's on! (200x)

Full Version: Zelda 25 Years
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
This one deserves its own topic in the culture section.

[Image: zelda25.jpg]
Wanneer komt er nou een niiieeeuweee ???
eind 2011? geen idee, ze waren al n tijdje bezig..
had ook eind dit jaar begrepen Grin
jaaaaaaaaa! zinnin!
Het internet staat nu ook vol met leuke stukjes Smile
Reference URL's